Loading...

Blog Month: October 2017

27Oct '17

[Dịch] Nỗi ám ảnh về dịch vụ khách hàng tại Captain Train – Jonathan Lefèvre

Posted by Uncategorized Leave a comment

Jonathan Lefèvre Cựu nhân viên dẫn dầu về kinh nghiệm khách hàng tại Captain Train. Đang làm việc về một dự án mới. https://jonathanlefevre.com Ngày 23 tháng 7 năm 2017 – 29 phút đọc Dịch từ : https://medium.com/@djo/obsession-service-client-captain-train-cb0b91467fd9 Dịch bởi :