No matter who you are, what you do and how much you earn, in the middle of the COVID-19 pandemic, we all are invincible warriors! There are no exceptions, those big guys in technology industries have significantly contributed with all their best to support the society to win this battle.

Dù bạn là ai, làm việc gì và thu nhập ra sao thì giữa đại dịch COVID-19 này bạn là một chiến binh kiên cường! Ngay cả những ông lớn ngành Công Nghệ cũng đã có những đóng góp vô cùng giá trị để đồng hành với cộng đồng giành chiến thắng trong cuộc chiến này.

  • Apple : CEO Tim Cook has donated $15 million dollars for the COVID-19 prevention program. Also, he has decided to support the Protezione Civile, which is in Italy and mainly dealing with the prediction, prevention, and management of emergency events, with medical items and expenses for medical staff, volunteers.
  • Apple: CEO Tim Cook quyên góp 15 triệu đô cho công tác phòng chống COVID-19. Đồng thời, ông cũng hỗ trợ cho Cơ quan Dự đoán, phòng ngừa, quản lý các sự kiện khẩn cấp của Ý Protezione Civile về mặt thuốc men và chi phí cho các nhân viên y tế, tình nguyện viên.
  • Amazon : CEO Jeff Bezos has announced new changes in their warehousing and logistics which now prioritize essential items including daily household staples, baby and medical supplies. Besides, Amazon has decisively screened and eliminated false advertisements, price gouging products such as masks during the pandemic in order to control the illicit profiteering.
  • Amazon: CEO Jeff Bezos đưa ra chính sách thay đổi trong quy trình lưu kho và vận chuyển hàng hóa để tập trung ưu tiên cho các mặt hàng thuộc nhóm gia dụng, trẻ em và thiết bị y tế. Ngoài ra, Amazon cũng nhanh chóng sàng lọc và loại bỏ những quảng cáo sai lệch, sản phẩm bị nâng giá cao như khẩu trang trong mùa dịch để kiểm soát việc trục lợi bất chính từ đại dịch
  • Microsoft : CEO Satya Nadella has focused on developing telehealth platform software work, and collaborating with data projects including the John Hopkins University global COVID-19 confirmed case tracker. Microsoft also supports The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) with an update for chatbot systems.
  • Microsoft: CEO Satya Nadella tập trung phát triển những phần mềm về sức khỏe, hợp tác với những dự án về dữ liệu như theo dõi trường hợp được xác nhận COVID-19 của Đại học John Hopkins. Microsoft cũng hỗ trợ cải tiến phần chatbot của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) trong cuộc chiến này.
  • Facebook : CEO Mark Zuckerberg has published the coronavirus information center and putting it at the top of everyone’s Facebook feed. Hence, it will help the audience get authoritative health information and avoid fake news.
  • Facebook: CEO Mark Zuckerberg cho ra mắt Trung tâm thông tin Covid-19 để giúp người dùng tiếp cận thông tin về Covid-19 từ các nguồn đáng tin cậy nhanh nhất và hạn chế sự lan truyền thông tin sai lệch

Those people have taken their turns to join the frontline, so why don’t we join them?
This battle won’t last long, if we all stand together, we will get through this successfully!

Vì cuộc chiến này là không của riêng một ai, nên cùng nhau chúng ta mới có thể đẩy lùi loài virus này.

Stay safe and be healthy

Share with: