Loading...

Blog Mois : October 2017

27Oct '17

[Dịch] Nỗi ám ảnh về dịch vụ khách hàng tại Captain Train – Jonathan Lefèvre

Publié par BLOG Laissez un commentaire

Jonathan Lefèvre Cựu nhân viên dẫn dầu về kinh nghiệm khách hàng tại Captain Train. Đang làm việc về một dự án mới. https://jonathanlefevre.com Ngày 23 tháng 7 năm 2017 – 29 phút đọc Dịch từ : https://medium.com/@djo/obsession-service-client-captain-train-cb0b91467fd9 Dịch bởi :