Have you ever felt weary towards the approach that your organization is operating at the moment?/Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với cách doanh nghiệp mình đang tham gia vận hành trong thời điểm hiện tại?

This seems to be the question that leaders have been striking to seek out the answer for a very long time. What are the core elements for managers to operate an organization or entrepreneur in this fast paced world? A superior vision, ways to utilize the human resources, being blunt, or inspiring activities? There will be no concrete definition to show how to manage an organization effectively.

Có lẽ đây là một trong những vấn đề mà các lãnh đạo đang tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nay. Những yếu tố cốt lõi nào để nhà lãnh đạo vận hành một tổ chức, doanh nghiệp giữa thời đại thay đổi liên tục này? Tầm nhìn rộng, cách trọng  dụng con người, công tư phân minh, hay việc truyền cảm hứng? Không có một định nghĩa nhất định nào để chỉ ra sự cần thiết cho việc lãnh đạo một tổ chức hiệu quả.

Most organizations nowadays are being run by the traditional way where employees live and work in the “safe zone” that every right and obligation are regulated clearly. The role of each person in the company is fixed. The head will guide and allocate all the tasks. The unders will take the tasks and execute as demand. The circle goes around. Gradually, the employees will lose their interests for the current work and no longer find it fascinating to work as well as their bond with the company. They become “walking skeletons” and will be tired. Following this, the organization will be collapsed in the worst way: The connection disappears.

Hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp hiện nay đều đang hoạt động theo cách thức truyền thống. Mọi người đều đang sống và làm việc trong một không gian “an toàn”, nơi mà mọi quyền hạn và trách nhiệm đều được quy định rõ ràng và cụ thể. Vai trò của từng người trong công ty được cố định và giới hạn. Sếp là người đứng đầu, chỉ đạo mọi việc. Cấp dưới sẽ nhận việc từ cấp trên và thực hiện theo yêu cầu. Guồng quay công việc được vận hành đều đặn, bó hẹp từ ngày này qua ngày khác. Dần dần, mọi người sẽ đánh mất sự hăng say với công việc hiện tại, không tìm được sự hứng khởi cho bản thân cũng như sự gắn kết với công ty. Họ đi làm với trạng thái “có xác không hồn” và cảm thấy mệt mỏi. Theo thời gian, hệ quả dẫn đến tình trạng mô hình tổ chức bị phá vỡ theo cách thức tiêu cực nhất: Sự kết nối đang chết dần.

The book “REINVENTING ORGANIZATION – BREAKING BOUNDARIES – BLOWING UP THE ATMOSPHERE” by Frederic Laloux, will be a cool breeze amongst a lot of books on economics and management. The book is not really all about the psychological ideas nor bored theories on business, “REINVENTING ORGANIZATION” is like an interesting manual with eye-catching infographics for leaders who are in doubt or looking for a new way for their organizations with tons of troubles.

Quyển sách “TÁI TẠO TỔ CHỨC – PHÁ VỠ RÀO CẢN – THỔI BÙNG SINH KHÍ” (Reinventing Organizations) của tác giả Frederic Laloux như một làn gió mới giữa vô vàn những đầu sách về kinh tế và quản lý. Không hẳn là một quyển sách đầy triết lý và định nghĩa khô khan thiên về kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp, “TÁI TẠO TỔ CHỨC” là một quyển cẩm nang đầy thú vị với hình minh hoạ đẹp mắt dành tặng cho những nhà lãnh đạo đang băn khoăn tìm kiếm lối đi mới cho tổ chức có phần trục trặc hiện nay của mình.

Have you ever defined things around you with very specific titles such as flora and fauna? If not, you will find this exciting with the way it shows to separate and define each phase of organization changing via a color palette from Ken Wilber: Starting from “Red” – Power is at top notch, “Amber” – Being obedient and level gap, “Orange” – revolutionary science with huge achievements, “Complex Green” – Believing and Listening to each other, and the last “Teal” – the color represents the innovative vision as well as the last stop in which the book wants to direct readers to understand.

Bạn có từng định nghĩa những sự việc xảy ra xung quanh bằng các tên gọi cụ thể như động vật, thực vật, cây cối…chưa? Nếu chưa, bạn sẽ cảm thấy thú vị với cách phân chia và mô tả từng giai đoạn chuyển mình của các tổ chức thông qua bản màu sắc của Ken Wilber trong quyển sách: Bắt đầu từ “Đỏ” dưới lăng kính quyền lực là trên hết – “Hổ Phách” với sự phục tùng , phân hóa giai cấp – “Cam” đại diện cho cách mạng khoa học với thành tựu dẫn đầu tổ chức – Xanh Lá phức hợp, tin tưởng và lắng nghe lẫn nhau – Cuối cùng là Xanh Ngọc, màu sắc đại diện cho mô hình thế giới quan đầy cấp tiến, cũng như là đích đến cuối cùng mà quyển sách muốn dẫn dắt người đọc tìm hiểu.

At Officience, Teal is the model organization that the whole Offy Family is running and growing together. Under the new approach, we get rid of the levels, each individual is an irreplaceable piece of a big picture. Officience always appreciates self-management, trusting each other, finding joy in what we do and roaming out of a traditional company.

Tại Officience, Xanh Ngọc là mô hình tổ chức mà cả đại gia đình Offy đang cùng nhau vận hành và phát triển. Dưới sự hoạt động không tổ chức, loại bỏ hệ thống thứ bậc, mỗi cá thể là một mảnh ghép không thể thiếu để hình thành bức tranh tổng thể của công ty, Officience luôn đề cao sự tự quản, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, tìm kiếm hạnh phúc trong công việc, cũng như vượt ra khỏi khuôn khổ của một doanh nghiệp truyền thống.

For the time being, there are still many misunderstandings between “unorganized” and “no-organized”. People still think that a company without C-Suites working on decisions will be nothing but a mess. Therefore, Reinventing Organizations with a Vietnamese Edition is “cooked” with love from the talented translating team of Officience which will bring out the detailed point of view for readers on how to reorganize the operations from other colors to Teal – where a company becomes a big collective group and everyone shares the same key role. The book conveys the idea of delight in the value and power of each person in an organization. Hence, a new atmosphere will be recreated, where everyone receives the synchonition, empathy, trusting each other and brings back the good mood in working.

Hiện tại, vẫn có khá nhiều sự nhầm lẫn giữa việc “vô tổ chức” và “không tổ chức”. Mọi người vẫn thường hiểu rằng một công ty không có bộ máy lãnh đạo cấp cao thì mọi quyết định sẽ trở nên lộn xộn và rối rắm. Do đó, bản dịch Reinventing Organizations tiếng Việt được ra đời dưới sự chăm chút của đội ngũ dịch thuật đến trực tiếp từ Officience, sẽ đem đến cho người đọc góc nhìn cụ thể về về việc tái cấu trúc vận hành từ màu sắc khác sang Xanh Ngọc, nơi mà công ty trở thành một tập thể lớn, và mỗi người trong tập thể đều đóng vai trò quan trọng. Quyển sách truyền tải thông điệp tươi sáng về giá trị và sức mạnh của từng con người trong tổ chức. Từ đó, luồng sinh khí mới sẽ được tái tạo trong doanh nghiệp. Môi trường công sở sẽ là nơi mà mọi người nhận được sự hoà hợp, đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau, khởi đầu lại sự hứng khởi và hạnh phúc trong công việc

Japanese have a very decent way to understand what is in need of a person, it’s Ikigai. You will have to answer 4 questions and find out the crossed point of those answers. When finding out the clue, you will see the right way that you are reaching.

Người Nhật có một phương pháp rất thú vị để tự nhận biết rõ bản thân đang cần gì và muốn gì, đó là phương pháp Ikigai. Bạn sẽ phải trả lời bốn câu hỏi và đi tìm điểm giao nhau giữa các câu trả lời. Khi nhận ra được mấu chốt, bạn sẽ tìm kiếm được con đường đúng đắn mà mình sẽ hướng đến.

  • What do you love the most?
  • Bạn yêu thích điều gì?
  • What can you do best? 
  • Bạn giỏi về cái gì? Có năng lực làm gì?
  • What do people need from you?
  • Mọi người cần gì từ bạn?
  • Why do people pay you?
  • Mọi người chịu trả tiền cho bạn làm gì?

The model of reinventing organizations of Laloux is the same with Ikigai. We are the people who will decide what to do and should play what role in the group. By self exploring and working with, the journey to find credence and purpose among members in the group will be easier and more meaningful. We will define what “missions” that we need to do for the company instead of sitting in your spot and asking: “What does the company need us to do?”

Mô hình tái tạo tổ chức mới cấp tiến của Laloux cũng giống như phương pháp Ikigai. Chúng ta là người quyết định bản thân sẽ đóng vai trò gì cho tập thể. Bằng việc tự chủ động khám phá và hành động, hành trình đi tìm niềm tin và mục đích chung giữa những thành viên trong tổ chức sẽ trở nên dễ chịu và ý nghĩa hơn. Chúng ta sẽ tự xác định được “sứ mệnh” mà mình sẽ thực hiện cho công ty là gì, thay vì chờ đợi câu hỏi: Công ty đòi hỏi ta phải làm gì.

Have you figured out your role in the organization? Do you have the confidence to change the way you operate like what Officience has been doing – from the hierarchy to Teal Organization? Don’t be shy to share your thoughts with Offy and Saigon Book.

Bạn đã nhận ra được vai trò của bản thân trong tổ chức của mình chưa? Liệu bạn có tìm thấy sự tự tin để thay đổi cách thức vận hành như cách Officience chuyển mình từ cấu trúc kim tự tháp truyền thống sang mô hình tổ chức màu xanh ngọc? Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ của mình cho Offy và Saigon Books cùng biết.

We wish you soon find the appropriate map to lead and build the suitable organization through “REINVENTING ORGANIZATION – BREAKING BOUNDARIES – BLOWING UP THE ATMOSPHERE”

Chúc mọi người tìm được cho mình tấm bản đồ đích thực để dẫn dắt và xây dựng tổ chức phù hợp với thế giới quan mới thông qua “TÁI TẠO TỔ CHỨC – PHÁ VỠ RÀO CẢN – THỔI BÙNG SINH KHÍ”.

Share with: