When 2020 is mentioned, the hottest keyword COVID-19 would be the most impressive and unforgettable to everyone. Due to the impact of this pandemic, not only businesses but also individuals struggled with uncountable difficulties and losses. However, on the bright side, this event is significant leverage for technology with multiple developments. In which they are defined as healing methods during the economic, political, and social crisis. Together with Officience, let’s have a rewind of technology 2020! 

Nhắc đến 2020 thì cụm từ dịch COVID-19 chắc hẳn sẽ là một trong những từ khóa ấn tượng và khó quên nhất đối với tất cả mọi người. Bởi những ảnh hưởng mà cuộc đại dịch này để lại đã khiến cho không ít doanh nghiệp, cá nhân phải đối mặt với vô vàn khó khăn và mất mát. Tuy nhiên, đây lại là một đòn bẩy cho sự phát triển bất ngờ của công nghệ với nhiều bước tiến được xem là “liều thuốc” chữa lành những vết thương kinh tế, chính trị và xã hội thời gian qua. Hãy cùng Officience điểm lại những điểm sáng công nghệ trong năm vừa qua nhé!

5G Technology/Công nghệ 5G

5G Technology (stand for 5th Generation) is one of the most vital factors for every country’s economy – social life, security – military. Thanks to this development from 4G, 5G has brought many new benefits and positively adapted the needs of users.

Công nghệ 5G (viết tắt của 5th Generation) đang được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội, an ninh – quân sự của các quốc gia trên thế giới. Nhờ vào những đổi mới từ 4G, công nghệ 5G mang lại nhiều lợi ích và có tác động sâu sắc hơn đối với người dùng. 

   

4G

5G

1

Uploading Speed/Tốc độ upload 

Maximum 500Mbps/Tối đa 500Mbps

Maximum 1,25Gbps/Tối đa 1,25Gbps

2

Downloading Speed/Tốc độ tải xuống

Maximum 1Gbps/Tối đa 1Gbps

Maximum 2,3Gbps/Tối đa 2,5Gbps

3

Latency/Độ trễ

Approximately 50ms/Khoảng 50ms

Approximately 1ms/Khoảng 1ms

4

Multiple Access Ability/Khả năng ghép kênh

CDMA provided/Cung cấp CDMA 

CDMA and OFDM provided/Cung cấp OFDM, CDMA

5

Defined Devices Ability/Khả năng phân biệt thiết bị

CANNOT define fixed devices and mobile devices/Không thể phân biệt giữa thiết bị cố định và thiết bị di động

CAN define fixed devices and mobile devices/Có khả năng phân biệt giữa thiết bị cố định và thiết bị di động. 

With an impressive innovation of speed and latency, 5G technology has contributed meaningfully to the revolution of creative ideas such as self-driving cars, remote surgery, virtual entertainment services,… Therefore, many industries can take advantage to grow and gain great revenue. Besides, the model of a smart community also has a steady foundation for further improvement due to the connected ability and automatic management with 5G technology.

Với cải tiến nổi bật về tốc độ cao và độ trễ thấp, công nghệ 5G đã góp phần hiện thực hóa nhiều ý tưởng sáng tạo như ô tô tự lái, phẫu thuật từ xa, dịch vụ giải trí thực tế ảo,… Nhờ đó, những lĩnh vực thuộc về kinh tế có được cơ hội mới để phát triển và thu lại nhiều lợi nhuận lớn. Ngoài ra, mô hình về một xã hội thông minh cũng có được nền tảng vững chắc để triển khai dựa vào khả năng kết nối và điều hành tự động các thiết bị điện tử của một trung tâm điều phối bằng công nghệ 5G. 

This is such a remarkable step forward of technology, especially for this crisis year 2020. In Vietnam, telecommunication companies have started to invest in the 5G, and Viettel is now a leader in this market. According to the report “5G in South East Asia”, the demand for investment for 5G technology in Vietnam from 2021 -2025 is estimated at around 1.5-2 billion USD.

Sự phát triển này thật sự là một bước tiến ấn tượng của công nghệ, đặc biệt là đối với một năm khủng hoảng như 2020 này qua những giá trị mà nó mang lại. Tại Việt Nam, các nhà mạng cũng đã bắt đầu triển khai đầu tư vào mạng 5G, dẫn đầu là nhà Viettel. Theo báo cáo “5G tại Đông Nam Á”, nhu cầu vốn đầu tư vào 5G của các nhà mạng tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025 sẽ từ 1.5-2.5 tỉ USD. 

Artificial Intelligence/ Trí tuệ nhân tạo

Based on the purpose of automatic computer actions, people have applied several algorithms and machine learning to program and create human intelligence for machines called Artificial Intelligence (AI). For instance, this technology provides computers the ability to think and reason like humans to solve problems, communicate with multiple languages, self-learning, and adapting,… In the 4.0 era, AI technology is a core element for developing strategies of every nation including Vietnam. Therefore, this innovation has been considered to be invested and adapted recently to upgrade working and living standards. From the latest report by Deloitte, the AI industry will become a new trend for the upcoming years. 

Với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi của mình, con người đã thông qua các thuật toán và ứng dụng hệ thống máy học (Machine Learning) để lập trình và tạo nên trí tuệ nhân tạo – AI mô phỏng theo trí thông minh của con người. Cụ thể, công nghệ này giúp máy tính có được suy nghĩ và lập luận như người để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…Trong thời đại kỷ nguyên số này, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò cốt lõi trong các chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Chính vì vậy, ở nhiều nơi, nhiều ngành công nghệ này đã được đầu tư và ứng dụng để nâng cấp giá trị công việc – cuộc sống. Theo báo cáo mới nhất từ Deloitte, ngành công nghiệp AI sẽ là xu hướng được quan tâm và đầu tư nhất trong thời gian sắp tới. 

2020 is a great launching pad for AI technology, it helps this tech quickly become the highlighted news. Because of the unexpected of COVID-19 spreading, all AI applications appeared as heroes supporting the government and citizens in updating important information, report cases, and prevention. One of the most extraordinary apps during this sensitive time is Bluezone developed by the Vietnam Government or Kompa website – a real-time website constantly updating the COVID-19 information (positive cases and death in both local and global).

Năm 2020 được xem như là một bệ phóng cho công nghệ AI, nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả thế giới. Vì khi cơn bão COVID-19 ập đến, các ứng dụng AI xuất hiện như vị cứu tinh hỗ trợ việc công tác thông tin, báo cáo và phòng ngừa dịch bệnh. Tiêu biểu như ứng dụng Bluezone đã được Chính phủ Việt Nam ra mắt hay đơn cử là web Kompa – thông báo thời gian trực tiếp lượng người nhiễm bệnh, tử vong tại các nước trên thế giới.

Virtual Reality – Augmented Reality/Thực tế ảo VR – Thực tế tăng cường AR

During the past year, almost all organizations from different industries have dramatically suffered from the negative impact of the pandemic. However, the group of Hospitality and Tourism has been affected the most. Not only workers but also businesses are dealing with the ability of unemployment and bankruptcy. Hence, the application using virtual reality (VR) and augmented reality (AR) is a lifesaver for this industry. In other words, this dramatic year is an unexpected factor bringing these technologies a great movement, helping the economy temporarily step out of the frozen zone. 

Tuy trong năm qua, các doanh nghiệp từ nhiều ngành, lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng nặng nề vì cơn đại dịch COVID-19,nhưng nhóm ngành Du Lịch lại là nhóm ngành chịu nhiều khủng hoảng nhất. Không chỉ các cá nhân mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đều phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những ứng dụng được phát triển dựa trên công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) như những chiếc phao cứu sinh cho nhóm ngành này. Hay cũng có thể nói rằng năm 2020 là một bàn đạp bất đắc dĩ giúp cho 2 công nghệ này có một bước tiến mới hỗ trợ cho đời sống, kinh tế của các nước tạm thoát khỏi tình trạng “đóng băng”. 

VR is the use of computer technology to create a simulated environment that users can interact and experience through the senses of sound and sight. On the other hand, AR  is an interactive experience of a real-world environment where the objects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information. Based on these functions, they are the key to Hospitality and Tourism fields to upgrade their services for travelers. Such as virtual direction on a guiding map, virtual guidance in tourist areas, shopping malls, virtual information through billboards, advertising posters,… Furthermore, this is an optimistic opportunity for the entertainment industry and advertisement. 

VR là một hình thức mô phỏng thế giới thực, tạo một không gian cho người dùng có thể hòa mình vào cảnh vật xung quanh nhờ những trải nghiệm từ thị giác và thính giác của mình. Còn AR là một công nghệ cải tiến giúp cho người dùng có thể tương tác với những yếu tố kỹ thuật số trong không gian thế giới thực. Vì vậy, hai công nghệ này là chìa khóa để giúp các doanh nghiệp ngành du lịch nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch, thông qua: chỉ dẫn đường đi khi soi vào sơ đồ chỉ dẫn, hiển thị hướng dẫn trong khu du lịch hay trung tâm thương mại, hiển thị thông tin khi soi vào brand hay biểu tượng hiện vật,… Ngoài ra, đây cũng là cơ hội cho các ngành như giải trí hoặc quảng cáo phát triển và tỏa sáng mạnh hơn nữa.

Cybersecurity/An ninh mạng

4 million dollars is an average loss of a company when their database faced illegal access. This information is recorded by Forbes which emphasizes the reason to reinforce cybersecurity. In 2020, with more than 75 billion mobile devices used around the world, out-dated software, insecure devices,… is an open door for hackers to access and damage your information.  

4 triệu đô là mức tổn thất trung bình của một doanh nghiệp khi kho dữ liệu của họ bị xâm phạm trái phép. Đây là một thống kê từ Forbes để chứng minh cho việc tăng cường an ninh mạng không còn đơn thuần là một lựa chọn mà đây là điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Trong năm 2020, với hơn 75 tỷ thiết bị di động được sử dụng trên toàn cầu, những phần mềm cũ, thiết bị không bảo mật,… là “cơ hội” cho những kẻ tấn công xâm nhập vào hệ thống và gây thiệt hại cho người dùng.

Moreover, the innovation of AI technology is another consideration. Even its outcome brings us beneficial values for lives, but it also can become an effective tool for hackers to develop viruses and ruin your system. Consequently, parallel with the growth of AI, investing in cybersecurity also becomes a must for businesses.

Bên cạnh đó, công nghệ AI tuy mang lại nhiều loại ích cho đời sống và kinh tế nhưng đây cũng có thể trở thành một lỗ hổng để các tin tặc lợi dụng phát triển mã động và có những hình thức tấn công tinh vi hơn. Vì lẽ đó, song song với việc đầu tư và phát triển công nghệ AI thì xu hướng nâng cấp an ninh mạng cũng được các doanh nghiệp quan tâm đặc biệt. 

Cloud Computing/Điện toán đám mây

Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources without direct active management using the Internet. This storage can include algorithms and computers, such as software, hardware, network infrastructure,…

Điện toán đám mây là một mô hình giúp cung cấp các tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua mạng internet. Nguồn tài nguyên này có thể bao gồm điện toán và máy tính, ví dụ như phần mềm, phần cứng, hạ tầng mạng cho đến các máy chủ và mạng lưới máy chủ cỡ lớn.

This service is not new but until now it is still a trend for businesses to invest. Because cloud computing is a supportive tool helping people solve work and tasks that have complicated management processes or time-consuming. Thanks to this development, the business can utilize its human resources more efficiently to achieve its goals, focus, and develop the company without distraction. 

 Dịch vụ này tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn là một xu hướng mà các doanh nghiệp quan tâm đến nhiều. Vì công nghệ này có thể giúp họ giải quyết được những khó khăn trong việc không đủ thời gian xử lý hoặc quản lý cơ sở hạ tầng phức tạp. Nhờ điện toán đám mây, các doanh nghiệp có thể hướng nguồn lực tới các mục tiêu cao hơn, tập trung vào sản phẩm cốt lõi mà không cần lo ngại đến những vấn đề khác.

Share with: