From the beginning of this year 2020, both our mental and physical health have been suffering due to the ongoing pandemic. Its long-lasting consequences have affected the economy negatively with lock downs and limited transactions. Hence, not only businesses are experiencing bankruptcy but also employment is happening here and there. Moreover, the development of technologies is another difficulty during this year. With an unstoppable wave of transformation and innovation, people find it’s hard to immerse themselves in new technological adoption immediately, which has caused many unexpected consequences and forced businesses to quickly change and adapt to the current scenery.  

Từ đầu năm 2020, chúng ta đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khủng hoảng với sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Dưới tác động của dịch bệnh, sức khỏe cũng như tinh thần của tất cả mọi người hầu như đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời, sự kéo dài nhiều tháng liền của cơn đại dịch này cũng khiến cho nền kinh tế bị đình trệ, lệnh đóng cửa liên tục được thực thi tại các quốc gia và giao dịch bị hạn chế đáng kể. Vì thế, không chỉ các doanh nghiệp trong và ngoài ngược, mà người lao động cũng phải đối diện với nguy cơ phá sản và thất nghiệp. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng được đánh giá là một trong những thách thức của năm nay. Với sự đổi mới và cải tiến không ngừng này, người lao động nói chung sẽ gặp khó khăn khi phải nhanh chóng tiếp nhận công nghệ mới. Như vậy, “bộ đôi hủy diệt” đã để lại nhiều hệ quả khó lường và buộc các doanh nghiệp phải chuyển mình để tồn tại với thời cuộc hiện tại. 

According to the recent report World Economic Forum’s Future of Jobs, by the year 2025, redundant roles are expected to decrease by 6.4% while the demand of professions will significantly increase. It is estimated that 85 million jobs may disappear in the next five years due to the shift of laborers from humans to machines. Furthermore, within the remarkable innovation of technology and automation, 97 million new jobs will be emerging. Talents who are able to be on trend with skillful knowledge will be hunted intensely. 

Theo báo cáo mới nhất World Economic Forum’s Future of Jobs, nhiều vị trí công việc được dự đoán sẽ giảm 6.4%, trong khi đó nhu cầu về nhân lực cho công việc mới lại tăng đáng kể. Các chuyên gia đánh giá, có đến 85 triệu việc làm sẽ biến mất trong 5 năm tới do sự thay đổi từ người lao động thành máy móc. Bên cạnh đó, với sự tân tiến của công nghệ và xu hướng tự động hóa, 97 triệu công việc mới sẽ trở nên phổ biến hơn. Các nguồn nhân lực có khả năng đón đầu xu hướng cập nhật những kỹ năng mới này sẽ được tìm kiếm và chiêu mộ rất nhiều trong thời gian tới. 

On one hand, the new division of labor between humans, machines and algorithms may bring opportunities for businesses and talents. On the other hand, a majority of labor may be unemployed due to the rise in skills gap. The report has shown that 50% of employees need reskilling by 2025, otherwise they will be falling behind in this competitive labor market. 

Một mặt khác, sự phân công lao động mới giữa con người, máy móc và thuật toán có thể mang lại cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp và nhân tài. Tuy nhiên, điều đó sẽ dẫn đến phần lớn lao động sẽ đối mặt với tình trạng thất nghiệp bởi thiếu hụt kỹ năng cần thiết. Báo cáo đã thể hiện, 50% lao động sẽ phải trau dồi thêm nhiều kỹ năng cho đến năm 2025, nếu không họ sẽ bị tụt hậu và khó cạnh tranh trên thị trường lao động.

Understanding this situation, the report also sketches out the picture of the next five years and ranks technology adoption jobs with top 10 required skills. These skills are divided into different groups such as problem solving, self-management, teamwork and technological adoption. Standing at the top of most required skills with year on year consistency, the group of critical thinking and analytical skills are not yet outdated and tend to be more important day by day. And due to COVID-19, self-management skills are emerging significantly with active learning, resilience, stress tolerance and flexibility. 

Hiểu được tình huống này, báo cáo cũng đã mang đến bức tranh tổng quan về việc làm trong 5 năm tới, những công việc mới được dự đoán sẽ xuất hiện nhờ vào sự chuyển biến của công nghệ và top 10 kỹ năng cần thiết để chinh phục tương lai. Các kỹ năng được phân thành nhóm bao gồm khả năng giải quyết vấn đề, tự quản, làm việc nhóm và tiếp nhận công nghệ mới. Chiếm giữ vị trí ưu tiên nhất trong suốt thời gian qua đến nay, nhóm kỹ năng tư duy phản biện và phân tích vẫn không hề “lỗi thời” mà còn có phần ngày một cần thiết hơn. Ngoài ra, dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, nhóm kỹ năng giúp tự quản lý cũng trở nên nổi bật và được quan tâm nhiều hơn như khả năng tự học, khả năng phục hồi, làm việc dưới áp lực và ứng biến nhanh chóng.

Below is the top 10 skills for you to open the window of opportunity 

Đây là top 10 kỹ năng để giúp bạn đón nhận những cơ hội phát triển trong tương lai

Source: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/

Share with: