In 2006, two ethnic Vietnamese in Paris entrusted the dreams of developing their home, bringing the intelligence and ability of Vietnamese people to the world through their brainchild, Officence. Been through ups and downs for 15 years, Officience has now become one of the pioneered French-Vietnamese outsourcing companies. Officience of 2021 has been more vivid, colorful and self-motivated to integrate with the new era of technology.

Vào năm 2006, hai người con gốc Việt đã gửi gắm ước mơ phát triển đất nước, mang trí tuệ và khả năng của người Việt ra thế giới vào công ty Officience. Trải qua 15 năm với biết bao thăng trầm, công ty ngày nay đã trở thành một trong những công ty công nghệ Pháp – Việt tiên phong trong lĩnh vực gia công phần mềm – outsourcing. Officience của năm 2021 đã rực rỡ hơn và tự thay đổi chính mình để phù hợp hơn với tình hình thời đại mới. 

Tune in with the June special issue of Gossip Show with Officience founders: Mr. Duong Cao Phong and Mr. Ha Duong Duc, to understand their history as well as what they are looking forward to in the future. The interview is divided into 2 parts. This is part I. 

Hãy cùng với số đặc biệt tháng 6 của Gossip Show lắng nghe những lời tâm sự cũng như những hi vọng vào tương lai mà hai anh founder Dương Cao Phong và Hà Dương Đức đã gửi gắm vào Officience. Bài phỏng vấn được chia làm 2 phần. Đây là phần I

 

1. One word that springs to mind when you realize Officience is officially 15 years old?/Một từ nói lên suy nghĩ của các anh khi nhận ra Officience đã được 15 tuổi rồi?

Anh Cao Phong: Wow! I can’t imagine how time flies that fast. To Officience, this milestone is remarkable, and the business license renewal gives me a chance to look back on our achievements through time and settle down new plans for the next 15 years.

Wow! Anh không nghĩ là thời gian trôi nhanh vậy. 15 năm là một cột mốc quan trọng với công ty. Năm nay là năm mình làm mới giấy phép kinh doanh, mỗi giấy phép có hạn 15 năm, nên đây cũng là dịp giúp anh nhìn lại trong 15 năm qua mình đã làm được gì và muốn làm gì cho 15 năm tới nữa.

Anh Đức: Teenager! Our growth as individuals is made of an alternance of inwards and outwards orientations. Teenage time is inwards, where you forge your identity before you can go out again and make an impact.

Teenager! Sự trưởng thành đến từ những tác động ngoại lực – những tình huống gặp phải và cả sức mạnh của nội lực. Officience ở độ tuổi 15, chính là độ tuổi teen tốt nhất để rèn giũa nội lực, thời điểm chúng ta loay hoay khẳng định bản thân trước khi bước ra thế giới. 

2. What will Officence look like in 15 years?/Officience 15 năm sau sẽ ra sao trong suy nghĩ của hai anh?

Anh Cao Phong: I’m looking forward to the model: Subsidiary business inside Officience. I found that big companies in foreign encourage their employees to start up. To support, they would pour capital and share projects for these subsidiaries to make a profit.

Anh mong các Offies sẽ có nhiều mô hình kinh doanh nhỏ chung với Officience. Đây là mô hình anh học hỏi từ các thị trường nước ngoài, họ khuyến khích nhân viên của mình start-up, tự mở công ty riêng, đổi lại, họ có thể hỗ trợ vốn hoặc cho các công ty nhỏ đó thực hiện những dự án trong công ty. Đó là mô hình anh đang hướng đến. 

Anh Đức:  In the next 15 years, I would love to see our “tribe” culture become widespread. Anyone who feels interested and willing to share 5 Causes with Officience can consider themselves as Offies. Furthermore, Officience and other start-ups can share the same co-working space in France or right here, OffyPlex in Vietnam. An unlimited tribe!

Trong 15 năm tới, anh mong muốn văn hóa “tribe” sẽ ngày càng được lan tỏa. Bất kì ai cảm thấy hứng thú và muốn chia sẻ 5 mục tiêu với Officience đều có thể tự gọi mình là Offies. Chúng ta, nhiều start-up, sẽ cùng chia sẻ một không gian chung tại Pháp hay ngay tại OffyPlex ở Việt Nam. Một “tribe” không biên giới.

Finally, Officience’s original products, especially our intranet and ecosystem, Tee-mee, will be widely known and receive many offers from partners.

Điều cuối cùng chính là những sản phẩm của Officience, đặc biệt là mạng xã hội tích hợp do chính mình phát triển Tee-mee sẽ được nhiều đối tác biết đến và ngỏ lời đặt mua.

3. Would you mind sharing the encouragement to choose 5 causes: Developing Vietnam, Positive Globalization, Open Knowledge, Creating Shared Value and Sustainability for  Officience?/Động lực nào giúp anh chọn 5 điều: Phát triển Việt Nam, Toàn cầu hóa tích cực, Chia sẻ kiến thức, Tạo ra giá trị chung và Phát triển bền vững là 5 mục tiêu chính của Officience?

Anh Cao Phong:  These Causes just come naturally. It belongs to our history, from what we witness, what we feel and what we want to develop through what we are doing. Eventually, they become a closed cycle where every step can support each other, therefore contribute to a better society. My utmost purpose is to give the future generation the good thing they deserve to have, just like what we inherit from the former.

Các Causes đến với anh rất tự nhiên. Nó là những điều mình nhìn thấy, cảm nhận và muốn phát triển hơn thông qua công việc bản thân đang làm. Dần dần những việc đó trở thành một vòng lặp bổ trợ cho nhau, giúp đỡ nhau phát triển xã hội. Khi đề ra những mục tiêu này, anh cũng mong muốn những thế hệ sau có thể được nhìn thấy và thụ hưởng những điều tốt đẹp như chúng ta bây giờ.

Anh Đức: I just feel the same thing. These Causes not only identify Officience, but also my existence. It helps me realize the reason why I chose this path and keep moving on.

Bản thân anh cũng vậy. 5 mục tiêu này có lẽ là một cách để định danh cho Officience cũng như bản thân anh. Biết mình đang làm việc vì những điều gì. 

4. In the last 15 years, Officience has been through lots of ups and downs. In your opinion, when was the most struggling period?/15 năm qua, Officience trải qua nhiều điều thăng trầm. Theo anh, đâu là thời gian công ty gặp nhiều khó khăn nhất?

Anh Cao Phong: To be honest, right now! COVID-19. It contained a lot of great challenges that required the strength when all Offies got united to cope with.

Không nói đâu xa, ngay lúc này, ngay tại thời điểm này! COVID-19. Nó đã tạo ra nhiều thách thức rất lớn cần cả Offies mình cần phải đoàn kết lại mới có thể đương đầu được.

Anh Đức: Those are the early years! Officience had gone through the most common but fatal difficulties of a start-up. Since the early days of establishment, we were a beginner in management, both internal and customer, that’s why we could not maintain long-term relationships with some partners. So disappointed and regretful. That’s a lesson I will never forget! Close cooperation to update the real-time situation and befriend your partners.

Đó là những năm đầu! Officience đã cùng nhau đi qua những khó khăn thông thường nhưng chí mạng nhất của một start-up. Vì những ngày đầu thành lập, Officience còn chập chững trong việc quản lý nên chúng ta đã không giữ được mối quan hệ lâu dài với một số đối tác. Anh cảm thấy thất vọng nhiều vì mình chưa sâu sát với team lẫn khách hàng. Đó là một bài học xương máu anh muốn truyền lại cho các bạn Offies! Hợp tác chặt chẽ cập nhật tình hình real-time và trở thành người bạn thân thiết với khách hàng của mình. 

Besides, one highlight in our 15-year journey I remembered vividly is when our finances were unstable and I couldn’t pay employees’ salaries on time. I was devastated at that moment, but somehow my guilt became my strength, as a result, I overcame it. Thanks to those hard times, I now have enough motivation to not fall into that situation anymore.

Còn nữa, anh nhớ trong hành trình 15 năm với Officience, có những năm tài chính chưa ổn định nên không thể trả lương đúng hạn cho nhân viên. Lúc đó anh thật sự bất lực, có lỗi với các bạn nữa nên cũng cố hết sức xoay đầu này đầu kia. Từ những khó khăn như vậy, anh tự hứa sẽ không bao giờ để tình trạng này xảy ra nữa. 

TO BE CONTINUED….

Share with: