Starting in early May 2021, Ho Chi Minh City entered the fourth wave of COVID-19 pandemic. Offies are encouraged to work from home to reduce the risk of infection. It’s been almost 3 months since then and we, Offies, are still e-meeting only. So sad.

Bắt đầu từ đầu tháng 5/2021, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư. Các nhân viên của Officience được khuyến khích làm việc ở nhà (work from home) để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc như những lần trước, nhưng đến nay đã gần 3 tháng trôi qua mà các Offies vẫn chỉ có thể gặp nhau online.

The few greetings at the beginning of the day, funny stories during work hours or lunch breaks with deep talks naturally disappeared. Besides the regular tasks, we also have to get used to new lifestyles. As before, we would have eaten lunch at the company. For dinner, just visit any food vendor around Ho Chi Minh City. But not anymore! Have to stand up and be the Masterchef for your own sake. Not only about food, there are much more tragic comedy stories about this latest social distance that Offies couldn’t wait to tell you.

Mấy câu chào hỏi đầu giờ, những câu chuyện vui vui trong giờ làm hay là giờ nghỉ trưa tâm sự thật deep cũng tự nhiên biến mất luôn. Bên cạnh task vẫn dí đều đều, tụi mình còn phải tập làm quen với nhiều nếp sống mới. Trước giờ thì trưa ăn cơm công ty, chiều ghé đại quán nào cũng được mà giờ phải tự thân vận động, lăn vào bếp mà chiến. Và còn nhiều câu chuyện bi hài kịch khác trong mùa giãn cách này nữa kìa! 

So what are you waiting for, Offies are already telling our stories in this latest Gossip Show ep. 7. Drop by and take a look at it.

Vậy còn chờ chi nữa bạn ơi, Offies tụi mình kể hết trong Gossip Show ep. 7 này luôn rồi nè. Ghé vào coi thôi.  

Take care!

Và đừng quên giữ sức khỏe nha!

Share with: