Recently, VinGroup has published the open-source library named FIDO 2 Client to provide solutions for passwordless authentication. This is the first open-source library in Vietnam which is researched and developed carefully to support developers in leveraging passwordless authentication of FIDO2 standard. Additionally, this invention helps businesses to save costs and human resources to develop products within the Node.js programming language.

VinGroup vừa cho ra mắt thư viện mã nguồn mở FIDO 2 Client, hỗ trợ xác thực không mật khẩu. Đây được xem là thư viện mã nguồn mở (open-source library) đầu tiên tại Việt Nam được nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ các nhà phát triển tích hợp ứng dụng xác thực không mật khẩu theo chuẩn FIDO 2. Đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và nguồn nhân lực khi phát triển các ứng dụng trên nền ngôn ngữ Node.js.

About the FIDO 2 Client, experts believe this library is a golden key to solve the problem of leveraging passwordless authentication using the PIN Protocol for other operating systems besides Windows and Chrome Explorer on MacOS. Furthermore, this open-source library also assembles code using the Node.js programming language, which will support in developing products within this language or desktop application using Electron Framework integrating passwordless authentication of FIDO2 standard.

Về FIDO 2 Client, các chuyên gia đánh giá đây chính là chiếc chìa khóa giải đáp cho bài toán khó khi muốn tích hợp xác thực không mật khẩu có sử dụng PIN Protocol cho ứng dụng khác ngoài Windows và trình duyệt Chrome trên MacOS. Ngoài ra, thư viện cũng tập hợp các mã lệnh sử dụng ngôn ngữ lập trình Node.js, dùng để hỗ trợ phát triển các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ này hoặc ứng dụng desktop dùng Electron framework tích hợp xác thực không mật khẩu theo chuẩn FIDO 2.

Thanks to the sensitive response to the current trend of passwordless authentication, publishing this research at this time has brought such a significant opportunity for Vietnam. We have put a step forward to this passwordless authentication technology and remarkably contribute to the FIDO worldwide community.

Nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thế giới về nhu cầu xác thực không mật khẩu và công bố nghiên cứu này theo các chuyên gia, đã góp phần đưa Việt Nam tiến đến gần hơn với công nghệ xác thực không mật khẩu và đóng góp cho cộng đồng FIDO thế giới.

Here are 5 beneficial factors of the open-source library FIDO 2 Client/ Đây là 5 lợi ích khi sử dụng Thư viện mã nguồn FIDO 2 Client này

  • Free copyright and update versions/ Miễn phí bản quyền và các phiên bản nâng cấp.
  • Save costs for research and development/ Tiết kiệm chi phí khi sử dụng kết quả nghiên cứu sẵn có, không cần đầu tư quá nhiều cho việc nghiên cứu ngay từ đầu.
  • Reduce the dependence on several Proprietary software vendor/ Giảm tính phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp phần mềm độc quyền 
  • Data is not strictly under controlled by Proprietary software vendor/ Nâng cao tính bảo mật khi dữ liệu không hoàn toàn bị kiểm soát bởi một vài nhà cung cấp độc quyền.
  • Secure privacy. Errors are easily detected  thanks to open-source/Tính bảo mật tốt. Các lỗ hổng trên các phần mềm được phát triển trên nền tảng open-source, dễ dàng phát hiện hơn so với các phần mềm độc quyền.
  • Supportive community /Cộng đồng hỗ trợ lớn.

Detail of the open-source library FIDO 2 Client on Github/ Chi tiết về Thư viện mã nguồn mở FIDO2 Client được đăng tải đầy đủ trên Github: https://github.com/VinCSS-Public-Projects/FIDO2Client

Source: https://tuoitre.vn/vingroup-ra-mat-thu-vien-ma-nguon-mo-fido2-client-20200812153632127.htm

 

Share with: