Most of us should have been through the feeling of being a johnny-come-lately in a new workplace, trying to make new friends, and especially trying to adapt to the new culture here. Officience is not the exception, but somehow it is more special because of the unique Teal model, so it is normal for newcomers to be out of place, helpless in the middle of an unfamiliar place with a new working form. At these times, the role of the guides will become extremely necessary, because their companionship in the first few days will partly help you to easily understand people and the environment. 

Hầu hết chúng ta đều một lần trải nghiệm cảm giác lạ lẫm khi mới “chân ướt, chân ráo” đặt chân đến một môi trường mới, làm quen với những người bạn, đồng nghiệp mới và đặc biệt là đón nhận những văn hóa mới tại nơi đây. Officience cũng không ngoại lệ mà còn có phần đặc biệt hơn bởi mô hình tổ chức tự quản màu Xanh Ngọc độc lạ. Vì thế, việc những thành viên mới gia nhập vào cộng đồng trở nên lạc lõng giữa môi trường toàn những gương mặt lạ cùng với hình thức làm việc mới là lẽ thường tình. Chính những lúc này, vai trò của người dẫn dắt sẽ trở nên vô cùng cần thiết, bởi lẽ sự đồng hành của họ trong những ngày đầu tiên sẽ phần nào giúp bạn dễ dàng hiểu được mọi người và môi trường xung quanh mình. 

Therefore, on the occasion of Vietnam’s Teachers’ Day, Offy’s Gossip Show will bring to you episode 3 with the theme “The journey from zero to hero of trainers” with sharing from the Training Newcomers Team. Let’s hear the experiences of three “notorious” trainers of Offy!

Vì lẽ đó, nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam đang gần kề, Offy’s Gossip Show sẽ mang đến bạn đọc tập 3 với chủ đề “The journey from zero to hero of trainers” với những chia sẻ từ Team Training Newcomers. Hãy cùng Officience lắng nghe những trải nghiệm của ba trainers “khét tiếng” của Offy nhé!

1. What motivated and connected you to create this Training Newcomers program?/Điều gì đã làm thôi thúc và kết nối mọi người với nhau để tạo nên chương trình Training Newcomers này?

When being asked about this topic, Team Training Newcomers including Ms. Nam Phuong, Ms. Thanh Tam, and Ms. Bao Phuong all recalled their first days when they joined the Offy tribe. It was the time when all three had a lot of questions and confusion because Officience’s culture was special, very different from other companies in the same industry. Ms. Nam Phuong shared, at that time, each team enhanced different cultures, seniors would be a guide for newcomers. However, this kind of direction also depended on people, some only sent a welcome email, some would strictly follow the new ones but just mostly on the existing projects. 

Khi được hỏi về chủ đề này, Team Training Newcomers bao gồm chị Nam Phương, chị Thanh Tâm và chị Bảo Phương đều nhớ lại những ngày đầu tiên của mình khi mới gia nhập vào bộ lạc Offy. Đấy là khoảng thời gian mà cả ba chị đều có trong mình rất nhiều câu hỏi, thắc mắc vì văn hóa của Officience thật sự rất đặc biệt và rất khác so với các công ty cùng ngành. Chị Nam Phương chia sẻ, lúc ấy mỗi team có một văn hóa riêng, nên các anh chị làm lâu năm ở đây sẽ hướng dẫn cho các bạn mới. Tuy nhiên, sự dẫn dắt này cũng phụ thuộc vào tùy người, có người thì chỉ vỏn vẹn một chiếc email chào mừng, cũng có người theo sát các bạn nhưng chủ yếu mọi thông tin sẽ xoay quanh dự án mà team đang cùng thực hiện. 

Ms. Bao Phuong confided, because the company was in the process of transforming its operating model, even the Human Resources department had faced many difficulties with the question “What is company culture?”. At the same time, when she went to ask the colleagues, the answer was not much better. This made her want to have a program that could help newcomers to easily understand the company and break down barriers between seniors and the apprentices.

Chị Bảo Phương bộc bạch thêm, vì công ty cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động nên thậm chí phòng Nhân Sự cũng gặp vô vàn khó khăn khi phải đối diện với câu hỏi “Văn hóa công ty là gì?”. Đồng thời, khi chị đi hỏi han những anh chị đồng nghiệp xung quanh mình, câu trả lời chị nhận lại cũng không mấy khả quan hơn. Điều này đã khiến cho chị cảm thấy mình thật sự cần có một chương trình để có thể giúp các bạn mới dễ dàng hiểu được công ty mình và giúp các bạn xóa bỏ rào cản người cũ người mới.

With these reasons, along with their strengths, they have built up the Training Newcomers program together and still maintained it to this day.

Chính vì những lý do này cùng với các thế mạnh của bản thân mình rút ra, các chị đã cùng nhau xây dựng lên chương trình Training Newcomers và duy trì cho đến ngày hôm nay.

2. During the Training Newcomers sessions, are there any special stories that leave you a deep impression?/Trong suốt những khóa Training Newcomers, có câu chuyện nào đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người không?

For the Training team, for every course, everyone has the opportunity to meet and welcome many new friends with various colors and personalities. Hence, in each session, they have a very unique way to shine, so it is difficult to say which is the most impressive time. However, the whole team’s affection and enthusiasm for this program are growing up higher and higher. The team always wants to help newcomers understand the Offy family culture, eliminate the feeling of helplessness, and especially, they try to keep the program up to date, make it more interesting and attractive.

Đối với team Training, mỗi lần chương trình được tổ chức là mọi người lại được dịp gặp gỡ và đón chào nhiều gương mặt mới với những màu sắc đa dạng và tính cách khác nhau. Vì vậy, ở mỗi buổi training, các bạn đều có một cách tỏa sáng rất riêng nên khó có thể nói đâu là lần ấn tượng nhất. Tuy nhiên, tình cảm và tâm huyết của cả team dành cho chương trình này mỗi ngày một lớn hơn rất nhiều. Mọi người luôn muốn hỗ trợ và giúp đỡ các bạn mới hiểu được văn hóa của gia đình Offy, xóa bỏ cảm giác bơ vơ và đặc biệt là cập nhật chương trình để luôn giữ được sự thú vị, hấp dẫn của nó.

Ms. Thanh Tam shared that to help newcomers to set plans and goals, the model S.M.A.R.T was selected and guided by her. If you can apply them to your work, and more importantly, planning the career path is already heartwarming and a huge success for her. However, in a training session, she had the feeling of “offering to teach fish swim”. Why? Because some friends are not only proficient in this model but can also share about the concept “wheel of life”. At that time, Ms. Tam was very surprised and realized that this Training Newcomers program not only can guide newcomers but also an opportunity for herself to learn more from them.

Chị Thanh Tâm chia sẻ, với mục tiêu giúp các bạn lên kế hoạch và đặt ra mục tiêu cho công việc của mình, mô hình S.M.A.R.T đã được chị lựa chọn và giới thiệu đến các bạn. Đối với chị Tâm, các bạn có thể ứng dụng chúng vào công việc của mình và lớn hơn là lên kế hoạch cho sự nghiệp của bản thân mình đã là thành công rồi. Thế nhưng, trong một lần training cho các bạn, chị đã có dịp trải nghiệm cảm giác “múa rìu qua mắt thợ” vì có những bạn không những thành thạo mô hình này mà còn có thể chia sẻ cả về “Bánh Xe Cuộc Đời”. Lúc ấy chị Tâm rất bất ngờ và đó cũng là lúc chị nhận ra chương trình Training Newcomers này không chỉ giúp các bạn mới mà còn là cơ hội để bản thân mình học hỏi thêm từ chính các bạn.

Beside these newcomers’ stories, even the Training Team also has its memorable moments as a guide. For Ms. Nam Phuong, at first, newbies did not respond much to the training, they participated passively. Nearly all three training sessions are three monologues. After many changes and improvements, now it has more activities for newcomers, more open questions for them to share points of view. From there, the role of a guide is easier. Listening to them and then starting to share stories, Training Newcomers has made a lot of improvements compared to the past.

Bên cạnh những câu chuyện về newcomers này, ngay chính team Training cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ của chính mình dưới vai trò là một người dẫn dắt. Đối với chị Nam Phương, thời gian đầu mọi người không hưởng ứng nhiều với chương trình, các bạn tham gia rất thụ động. Gần như cả ba buổi training đều là ba chị độc thoại, một mình thao thao bất tuyệt. Sau nhiều lần thay đổi, cải tiến thì bây giờ chương trình cũng nhiều hoạt động hơn cho các bạn, nhiều câu hỏi mở để các bạn tự do chia sẻ góc nhìn của mình. Từ đó, vai trò người dẫn dắt cũng dễ dàng hơn. Được lắng nghe từ các bạn rồi cùng nhau chia sẻ câu chuyện của mình, Training Newcomers đã có rất nhiều bước tiến hơn so với trước kia.

3. What is the best part of being a Trainer?/Điều vui nhất của mọi người khi là một Trainer là gì?

The joy of the team seems simple, but it has a very meaningful spiritual value to help them gain more strength in welcoming newbies all the time. For Ms. Bao Phuong, the happiest moment of a Trainer is when your sharing is positively welcomed by participants, seeing them excitedly discuss them and cherish her talk. As for Ms. Thanh Tam, her delight is the direct compliments from newcomers. Although it is just words, it is enough to motivate the trainers to do better and feel a lot happier. Ms. Nam Phuong also shared, her joy is to understand more about her new friends who recently joined Officience, step out of the letters on CV and outside projects, she always feels that they will be an interesting piece of the puzzle for this big family.

Niềm vui của cả ba chị dường như rất đơn giản nhưng lại mang một giá trị tinh thần rất ý nghĩa để giúp cả team có thể đồng hành cùng nhau để chào đón các bạn mới suốt thời gian qua. Đối với chị Bảo Phương, vui nhất của một Trainer là khi những chia sẻ của mình được các bạn đón nhận tích cực, nhìn thấy các bạn cùng nhau sôi nổi bàn luận về chúng và đặc biệt là trân trọng những điều ấy về sau. Còn đối với chị Thanh Tâm, thì niềm vui của chị là những lời khen trực tiếp từ các bạn newcomers. Tuy chỉ là lời nói nhưng cũng đủ để tạo động lực cho các trainer có thể làm tốt hơn những lần trước và cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Chị Nam Phương cũng chia sẻ thêm, niềm vui của chị là được hiểu thêm về người bạn mới gia nhập đại gia đinh Officience, bước ra khỏi những con chữ trên CV và ngoài dự án của mình, chị luôn cảm thấy các bạn sẽ là một mảnh ghép đầy thú vị cho gia đình này. 

Beside the fun, there is still one special thing that the whole team is happy to talk about. That is the change of the leaders’ attitude to this Training Newcomer program. In the past, not everyone could feel the importance of these sessions and be a bit dissatisfied because of the affection of newbies’ working time. However, through time, everyone sees the need and pays more attention to the program.

Bên cạnh những niềm vui ấy, vẫn còn một điều đặc biệt mà cả team đều rất vui mỗi khi nhắc đến. Đó chính là sự thay đổi của các anh chị Leader đối với chương trình Training Newcomer. Khi lúc trước mọi người không cảm nhận được sự quan trọng của chương trình và có phần hơi không hài lòng vì thời gian làm việc của các bạn mới bị ảnh hưởng, nhưng lâu dần thì mọi người đã thấy được sự cần thiết và quan tâm đến chương trình nhiều hơn.

4. Does the Training Team have any plans to change or develop this Training Newcomers program in the future?/Team Training đã có kế hoạch thay đổi hay phát triển chuỗi Training Newcomers này trong tương lai chưa?

Most of the newcomers when participating in this Training program will think that it only includes 3 sharing sessions including Offy Handbook, Influencer & Influencee, and S.M.A.R.T Objective. However, there is a secret session which is the 6-month Retrospective. Because it is unable to arrange the right time, the whole team is still discussing to share this one with Offies. Also, the team also wants to change the training format with more new activities and creative communication so that newbies can easily interact and share their thoughts naturally

Phần lớn các bạn khi tham gia chương trình Training này đều sẽ nghĩ chương trình chỉ bao gồm 3 buổi chia sẻ bao gồm Văn Hóa Officience, Influencer & Influencee, và S.M.A.R.T Objective. Tuy nhiên, vẫn còn một buổi chia sẻ nữa chính là Retrospective 6 tháng dành cho các bạn. Vì chưa có thể sắp xếp được thời gian, nên cả team vẫn còn đang bàn bạc để mang đến phần chia sẻ này cho các bạn. Ngoài ra, ba chị cũng mong muốn thay đổi hình thứ training với nhiều hoạt động mới và cách truyền đạt sáng tạo hơn để các bạn dễ dàng tương tác và chia sẻ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên hơn. 

5. Joining a lot of Training Newcomers sessions, the team has heard a lot of sharing from newbies about the 5 Causes of Officience. So for each of you, which is your favorite Cause?/Tham gia rất nhiều buổi Training Newcomers, team cũng đã nghe rất nhiều cảm nhận của các bạn mới về 5 Causes mà công ty mình đang hướng đến. Vậy đối với mọi người, đâu là Cause mà chị thích nhất?

For Nam Phuong, all 5 values have special meanings to her, but among them, the cause occupies the majority of her heart is Sustainability. Because in each milestone of her life, Nam Phuong wishes to contribute a part of her strength to the development of Vietnam to the World even though it’s just the smallest movement. And up to now, she feels that her responsibility is not merely to contribute to economic development or intelligence, etc., but also to be responsible for everything around her. She always believes that we are using resources from the earth and wishes that the next generation can enjoy these good things, not a series of machines and dust, so do it now or never.

Với chị Nam Phương, cả 5 giá trị đều có ý nghĩa đối với chị, nhưng trong số đó, điều chiếm phần lớn trong lòng chị thì chính là Phát Triển Bền Vững. Vì trong từng cột mốc thời gian của cuộc đời chị, chị Nam Phương đều mong muốn góp một phần sức mạnh của mình để phát triển từ Việt Nam đến Thế Giới dù là nhỏ bé nhất. Và đến thời điểm hiện tại, chị cảm thấy trách nhiệm của mình không đơn thuần là đóng góp để phát triển về kinh tế hay chất xám,v.v mà là có trách nhiệm với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chị luôn tin rằng mình đang sử dụng tài nguyên từ trái đất và mình cũng mong muốn thế hệ sau và sau nữa có thể tận hưởng những điều tốt đẹp này chứ không phải hàng loạt máy móc và khói bụi , nên không lúc này thì sẽ không bao giờ cả.

As for Ms. Bao Phuong, the cause of Developing Vietnam is what she pays the most attention to. Although it seems to be very macro, once understanding and feeling its meaning, the more she finds this closer to her. She said that just by focusing on developing Vietnam with what you can, you are already active for the remaining values.

Còn với chị Bảo Phương, giá trị Phát Triển Việt Nam là điều chị quan tâm nhất. Tuy nghe qua sẽ thấy rất vĩ mô, nhưng một khi đã hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của nó thì chị càng thấy điều này gần gũi với mình hơn. Chị Bảo Phương cho rằng, chỉ với việc tập trung phát triển Việt Nam bằng những gì mình có thể, mình cũng sẽ dễ dàng thực hiện được những giá trị còn lại rồi. 

For Ms. Tam, an experienced Trainer, who has led different topics with diverse ages, she loves the feeling of standing in front of everyone and telling her stories. Therefore, the cause that she likes the most is Open Knowledge.

Đối với chị Tâm, là một Trainer kinh nghiệm, đã từng dẫn dắt nhiều chủ đề khác nhau với đa dạng độ tuổi, chị rất thích cảm giác được đứng trước mọi người và chia sẻ. Chính vì vậy, giá trị mà chị thích nhất chính là Chia Sẻ Kiến Thức. 

Share with: