Part 2: A big picture from business outlook

Phần 2: Cái nhìn từ doanh nghiệp

The policy of “Work from home” has been strictly applied by businesses to ensure their employee health and support the Government in social distancing for managing the pandemic spreading. For employees, they have struggled in solving their difficulties and stay focused on their work at their most relaxing spot. But for businesses, the effects of this new policy has created many obstacles to maintain the same quality and productivity as effectively as before.

Hình thức “làm việc tại nhà” đến nay đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng để đảm bảo cho sức khỏe nhân viên cũng như hỗ trợ chính phủ trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 này. Tuy nhiên, những khó khăn, phân tâm khi phải làm việc tại chốn quen mà lạ đối với mỗi cá nhân người lao động chỉ là một phần ảnh hưởng rất nhỏ của chính sách này. Trong khi đối với các doanh nghiệp hiện nay, hình thức làm việc mới này đã và đang tạo ra rất nhiều trở ngại để có thể duy trì được chất lượng cũng như năng suất công việc hiệu quả như trước kia.

Although the development of technology has supportively provided employees multiple tools for working at home, responsibility, and self-discipline are highly required by individuals during this time to show their best performance. However, most businesses in Vietnam are following the top-down management model. Employees depend on their superiors for work allocations. Therefore, after applying this new working policy, managers might misunderstand or lose trust in their team members due to limitations in direct contact. This makes management difficult and takes more time when working in the traditional office.

Mặc dù, sự phát triển của công nghệ đã hỗ trợ ít nhiều cho người lao động trong thời gian làm việc tại nhà, nhưng để đảm bảo được hiệu suất công việc tốt thì tính tự giác và kỷ luật ở mỗi cá nhân là điều rất cần thiết. Thế nhưng, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam có mô hình quản trị từ trên xuống, người lao động phụ thuộc vào cấp trên của mình, nên mọi thông tin, công việc đều phải thông qua cấp trên trước khi được tiến hành hoặc đi đến bước tiếp theo. Vì vậy, sau khi áp dụng chính sách làm việc mới này người quản lý rất dễ rơi vào hoàn cảnh bị hiểu lầm hoặc không tin tưởng vào cấp dưới của mình do hạn chế trong trong đổi trực tiếp. Điều này khiến cho việc quản lý khó khăn và mất nhiều thời gian hơn khi làm việc tại văn phòng như truyền thống. 

Furthermore, some industries still find it is difficult to fully apply to their businesses even though this policy is considered to be the optimal solution at the moment. For instance, manufacturing, logistics, and retail, these groups have specific functions that need to work at specific places such as factories, warehouses,…Hence, fully forcing employees to work at home seems impossible. Moreover, the model “Coworking Space” is also strongly affected by this policy because they have to delay reopening and businesses including startups also prefer working at home rather than rent a spot in public. Therefore, businesses are vulnerable to being passive in maintaining and operating which leads to the difficulty of preparing or implementing back-up plans in this current unpredictable disease situation.

Bên cạnh đó, chính sách làm việc này tuy được đánh giá là biện pháp tối ưu trong thời gian hiện tại nhưng vẫn có những ngành khó có thể áp dụng được. Đặc biệt như sản xuất, cung ứng hậu cần, bán lẻ, đây là những công việc có tính chất đặc thì cần được đến xưởng, kho bãi,…Ngoài ra, mô hình “Coworking Space” cũng bị ảnh hưởng mạnh khi thời gian mở cửa hoạt động trở lại bị trì hoãn do cách ly toàn xã hội và các doanh nghiệp bao gồm cả các startup cũng ưu tiên làm việc tại nhà hơn. Các doanh nghiệp dễ bị rơi vào thế bị động, và khó có thể thực hiện hoặc đưa ra những kế hoạch dự phòng khi diễn biến dịch bệnh khó lường như hiện nay.

During this time, managers and employees should listen and understand each other. Hence, we all share difficulties and together we can overcome this challenge!

Vì vậy, việc lắng nghe và thông cảm cho nhau giữa quản lý và nhân viên trong thời gian này là thực sự cần thiết để có thể cùng nhau chia sẻ khó khăn và vượt qua nó thật tốt!

Share with: