Part 1: You are the leader of your own working process

Phần 1: Bạn là người “làm chủ” công việc

The COVID-19 pandemic is coming to phase 2 and “social distancing” is already announced by the Government, most businesses from all industries have quickly implemented the policy of “Work from home – WFH” for their employees. However, this form of working is quite new for most workers, so they are struggling to achieve good performance in their “relaxing” environment.

Từ khi cuộc chiến “Covid-19” chính thức bước sang giai đoạn 2, thông báo cách ly toàn xã hội được áp dụng thì hầu hết các doanh nghiệp từ các ngành đã nhanh chóng thực hiện chính sách “làm việc tại nhà” cho nhân viên của mình. Đây là một hình thức làm việc mới đối với phần lớn người lao động, vì vậy vẫn còn rất nhiều trở ngại để có thể đạt hiệu suất tốt trong môi trường “lạ mà quen” này.

One of the most difficulties when working from home is changes in communication with colleagues and superiors. It took more time than expected to deliver and solve some issues while working at the company, it is much faster. Employees have to change their daily communicating habits and learn how to use online tools for their work purpose. But learning and using new methods effectively is not enough to perform well. It also depends on external factors such as poor connection. We might miss the smooth transmission of information in the previous time at the office.

Một trong những khó khăn đầu tiên nhất khi làm tại nhà chính là hạn chế trong trao đổi trực tiếp với các đồng nghiệp, cấp trên nên một số vấn đề cần nhiều thời gian hơn so với làm ở công ty. Mọi người phải thay đổi thói quen giao tiếp hằng ngày và học cách sử dụng những công cụ trao đổi thông tin trực tuyến để phục vụ cho công việc của mình. Tuy nhiên, việc học và sử dụng thì đơn giản nhưng những yếu tố bên ngoài tác động như chất lượng đường truyền kém cũng ảnh hưởng đến hiệu suất công việc mỗi ngày khi việc truyền tải thông tin không được trôi chảy như ở văn phòng trước kia.

Moreover, the term “work-life balance” once again becomes the barrier for employees to succeed in working from home. Especially when you are working with kids, pets, etc. these elements would distract you a lot. It will lead to the struggle of time management and keep the balance between working and breaks. Compared to working at a workplace, there are specific schedules, you can easily allocate tasks and manage the workload efficiently.

Bên cạnh đó, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng là một khó khăn khác đối với hình thức làm việc này. Đặc biệt là khi trong nhà có trẻ nhỏ, thú cưng,… đều có thể làm cho bản thân bị phân tâm, khó tập trung vào công việc chính. Chính vì vậy, mọi người sẽ thường gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian hợp lý giữa công việc và thời gian nghỉ. Trong khi ở văn phòng, khung giờ làm việc được cung cấp rõ ràng nên bản thân dễ lên kế hoạch sắp xếp lượng công việc phù hợp.

While these factors are defined as common difficulties for working from home, Julia Austin, a professor at Harvard Business School said “Some people are more productive and happy and find other ways to get social contact if they work from home. And some people aren’t happy working alone.” Therefore, if the policy is applied for long-term due to the pandemic, people will miss the old-time when they can be gathering, chatting and socializing instead of listening to their keyboard sounds typing daily.

Mặc dù được xem là những khó khăn phổ biến nhưng theo bà Julia Austin, giáo sư tại Đại học Harvard, chuyên ngành Kinh Doanh chia sẻ, làm việc tại nhà đối với một số người sẽ thoải mái hơn và chủ động trong việc kết nối mọi người trực tuyến để đạt được năng suất làm việc ổn định nhưng cũng sẽ có một số người cảm thấy cô đơn khi phải làm việc tại nhà. Tuy nhiên, nếu hình thức này được áp dụng lâu dài, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ cảm giác được tụ tập, gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp thay vì mỗi ngày nghe tiếng “lách cách” đánh máy của bản thân mỗi ngày nhỉ!

Be honest, do you miss your colleagues, your bosses, and your workplace? Share it with us! We truly, honestly miss our OffyPlex and our Offies a lot.

Mọi người có mong được quay lại văn phòng làm việc như trước đây không? Officience thì nhớ OffyPlex của mình lắm, hãy chia sẻ với Offy nhé!

Share with: