5 bước thiết kế bao lì xì độc đáo mang đặc trưng của thương hiệu, như một món quà Tết ý nghĩa thay cho những lời chúc mừng năm mới đến khách hàng và nhân viên.

5 steps to design unique red envelopes that showcase the brand’s characteristics as a meaningful gift in place of traditional Lunar New Year greetings to customers and employees.

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu

1. Xác định chủ đề – Define theme

– Làm rõ mục đích và đối tượng mục tiêu
– Tổng hợp các ví dụ và tham khảo
– Lựa chọn chất liệu in

– Clarify the purpose and target audience
– Provide examples and inspiration
– Explore print material options

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu

2. Kết hợp các biểu tượng đặc trưng – Incorporate symbolic elements

– Thu thập tất cả các hình ảnh liên quan
– Cân nhắc việc đề cấp các biểu tượng tôn giáo
– Hình ảnh con giáp hoặc số năm cụ thể sẽ giới hạn khả năng tái sử dụng

– Collect all relevant images fisrt
– Consider religious beliefs
– Specific zodiac symbols or numeral years will limit reusability

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu

3. Cá nhân hóa với yếu tố thương hiệu – Personalize with branding

– Tên và logo công ty
– Biểu tượng mang tính nhận diện thương hiệu
– ulr hoặc mã QR cho CTA

– Company name and logo
Brand-recognizable symbols
– ulr or QR code for CTA

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu

4. Chọn bảng màu – Select colors palette

– Màu đỏ được ưa chuộng nhất dịp Tết
– Đỏ, vàng, xanh lá là 3 màu Tết đặc trưng nhất
– Chọn màu thương hiệu là không bắt buộc nhưng giúp nâng cao độ nhận diện

– Red is the most preferred color in Lunar New Year
– Red, yellow, and green are the 3 most characteristic colors
– Brand color is optional but helps enhance brand identity

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu

5. Phác họa và vẽ máy – Sketch and digital painting

quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu
quà tết công ty thiết kế bao lì xì in theo yêu cầu
Quà Tết công ty – Thiết kế bao lì xì theo yêu cầu

Share with: