Officience is a French-Vietnamese company which has pioneered in the global outsourcing industry. With two headquarters located in Paris and Ho Chi Minh City, we always do our best to be a trustworthy partner for our worldwide clients. However, we acknowledge that the geography gap between countries has limited us from having interactions, building trust and solidarity, as well as the support from Vietnam to France because of the different time zones. Therefore, the Be-In-France project was created to bring more meaningful activities for Offy that gain significant values.

Officience là một trong những công ty Pháp-Việt đã đi tiên phong trong ngành công nghiệp thuê ngoài trên toàn cầu. Với hai trụ sở chính tại Paris và Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để trở thành một người đồng hành đáng tin cậy cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng khoảng cách địa lý là một trở ngại dành cho Offies trong vai trò gắn kết và xây dựng niềm tin cũng như khó khăn trong việc hỗ trợ từ Việt Nam sang Pháp bởi chênh lệch múi giờ. Chính vì thế, dự án Be-In-France đã ra đời nhằm mang lại những hoạt động cùng nhiều giá trị ý nghĩa.

Starting from May 2019, Be-In-France has been run by first candidate – Ms. Xuan Ngan. Following her journey for two months, we have recognized that this project not only enhances relationships and collaboration between Offy, partners and clients, but also helps Ngan to improve her skills in engagement and learning new things. She has many chances to meet some Offy friends and discuss with them about many interesting topics such as Technology industry in France, how start-ups operate and develop in this country, etc. She has also participated in many seminaires, workshops and some offline courses to widen her knowledge.

Bắt đầu chạy từ tháng 5, Be-In-France khởi đầu với ứng viên đầu tiên rất tiềm năng, đại diện cho Offy Việt Nam – bạn Xuan Ngan. Theo bước hành trình đặt chân đến nước Pháp thơ mộng của Ngân trong hai tháng, chúng tôi đã nhận ra rằng Be-In-France không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa Offy, đối tác và khách hàng, mà còn giúp Ngân trong việc cải thiện kỹ năng làm việc cũng như học hỏi thêm những điều mới. Ngân có nhiều cơ hội được gặp gỡ một số những người bạn của Offy và thảo luận với họ về nhiều chủ đề thú vị như ngành Công Nghệ ở Pháp, cách những doanh nghiệp start-ups khởi nghiệp, hoạt động và phát triển ở đất nước này, v.v. Ngân cũng được tham gia nhiều hội thảo và một số khóa học ngoại tuyến để mở rộng kiến thức của mình.

Some representative experiences that Ngan has opportunities to participate thanks to Be-In-France

Một số trải nghiệm tiêu biểu đầy thú vị mà Ngân có cơ hội tham gia nhờ Be-In-France như:

  • Participating VivaTech – an annual global technology event in Paris which has over 100,000 attendees with 9,000 startup ideas from 125 countries.
  • Tham dự VivaTech – ngày hội công nghệ toàn cầu hàng năm diễn ra tại Paris tập trung hơn 100,000 người tham dự với 9,000 ý tưởng khởi nghiệp đến từ 125 quốc gia.
  • Joining an offline course of Gouvernance Partagée model which is applied for Officience at the moment.
  • Tham gia khoá học về mô hình Gouvernance Partagée đang được áp dụng tại Offy trong thời điểm này.
  • Visiting StationF, which has converged and nurtured many of the world’s most potential start-ups in Paris, France.
  • Tham quan StationF, nơi đã hội tụ và nuôi dưỡng nhiều doanh nghiệp start-ups tiềm năng nhất thế giới tại Paris, Pháp.
  • Meeting some community organizations such as La Bascule – the organization facilitates to French youths to experience voluntary work abroad for 6 months, or Wweeddoo – the organization provides support and guides start-ups that are aged from 13 to 30 and connects them to big companies, investors and consultants in France.
  • Gặp gỡ một số tổ chức cộng đồng như La Bascule – tổ chức tạo điều kiện cho các thanh niên Pháp được trải nghiệm công việc thiện nguyện ở nước ngoài trong 6 tháng. Hoặc Wweeddoo – tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các start-ups tuổi từ 13 đến 30 và kết nối các bạn ấy tới những công ty, các nhà đầu tư và tư vấn tại Pháp.

A huge thanks to Ms. Xuan Ngan for sharing about your Be-In-France journey with us!

Cảm ơn Xuân Ngân rất nhiều về những chia sẻ đầy thú vị trong suốt chuyến hành trình đem những giá trị của Offy đi đến nước Pháp!

Share with: