We all know that there will be a bunch of stories to tell on the day we come back from the quarantine period and the desire for reintegration with the community after this social distancing. Therefore, Officience has organized an internal event called “Legendary Comeback”, with the advantage of 4.0 Technology, we also connect with Offies who still work from home and French office.

Officience biết rằng, ngày trở lại luôn đi kèm với nhiều câu chuyện thú vị trong suốt mùa cách ly vừa qua và mong muốn “tái hòa nhập” cộng đồng sau chuỗi ngày xa mặt cách lòng đó. Vì vậy, Officience đã tổ chức một sự kiện nhỏ “Legendary Comeback” kết hợp công nghệ 4.0 để kết nối với những bạn vẫn làm việc tại nhà và đầu dây ở Pháp.

This is an opportunity for Offies to share and update news from each team. Also, they have a chance to review their difficulties during work, how COVID-19 affects them, and discuss the most suitable solution. Together, we can conquer this challenge.

Đây là dịp để mọi người chia sẻ, cập nhật những thông tin mới từ các team cũng như là những khuất mắc, khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Từ đó, các Offy có thể hiểu nhau hơn và cùng nhau tìm được hướng giải quyết tốt nhất để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn

Share with: