“Ad Money” is not the main revenue for web browsers

Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome, etc… These are some familiar names and leading the market in terms of web browsers to users. But, have you ever wondered why these browsers are provided for free while they are the main key for us in making the Internet come alive? And how do they earn money during the entire time?

Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome,… Đây đều là những cái tên rất quen thuộc với người dùng và đang dẫn đầu thị trường “trình duyệt web” hiện nay. Thế nhưng, có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao các trình duyệt này lại được cung cấp miễn phí trong khi đây lại là những chiếc chìa khóa thần giúp ta khám phá thế giới internet vô vàn thú vị bên ngoài kia không? Và họ có được doanh thu để duy trì hoạt động suốt bao lâu nay là từ đâu?

The most common assumption usually claims that “ad money” is the main revenue of these web browsers. However, this is just a part of the overall!

Phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng “tiền quảng cáo” sẽ là một bể doanh thu rất hợi của các công cụ này. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng doanh thu của họ mà thôi.

So let’s explore how these browsers earn money with Officience by clicking these photos below!

Vậy hãy cùng Officience tìm hiểu xem các trình duyệt này kiếm tiền như thế nào bằng cách click vào từng hình bên dưới nhé!

Opera

Besides earning sales from Firefox’s revenue model, Opera has other significant actions to raise their income. For instance, this browser has licensed some websites including Booking.com and eBay, or proposed device-level agreements with Oppo and Xiaomi to be the default browser in the dock. Furthermore, Opera also plans to invest in AI technology to attract and retain customers.

Bên cạnh việc áp dụng mô hình chia sẻdoanh thu với các công cụ tìm kiếm như các trình duyệt khác, Opera có những bước đi táo bạo hơn để tăng thêm nguồn thu cho mình. Như là cấp phép cho các trang web Booking.com, Ebay để khuyến khích người dùng các dịch vụ này, hay liên kết với Oppo, Xiaomi để Opera trở thành trình duyệt mặc định. Ngoài ra, Opera cũng đầu tư vào công nghệ AI để thu hút thêm người dùng và tăng nguồn thu cho mình.

Mozilla Firefox

According to the latest financial statement, more than 90% of the revenue comes from search engine royalties. There is an agreement between Firefox and Google, setting Google Search to be the default search engine in Firefox Quantum. Moreover, Firefox also tied-up with Yandex in Russia and Baidu in China to increase their income in other countries.

Theo báo cáo tài chính năm 2017 của Firefox, hơn 90% doanh thu của họ là từ “bản quyền công cụ tìm kiếm”. Đây là một thỏa thuận giữa Firefox và Google để Google Search làm công cụ tìm kiếm cốt yếu trên Firefox Quantum. Ngoài ra, Firefox cũng liên kết với các công cụ tìm kiếm khác như Yandex ở Nga và Baidu ở Trung Quốc để tăng doanh thu trên nhiều thị trường khác nhau.

Google Chrome

This browser is the representation of “born with a silver spoon in their mouth” because Google Chrome is published under the most well-known and successful advertising corporation. Hence, it is easy to understand their enormous revenue with only ad money and they do not need to apply any other revenue methods.

Đây quả thực là một đại diện cho câu nói “Sinh ra đã ở vạch đích”. Là con đẻ của công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, nên thật dễ hiểu khi Google Chrome có một con số doanh thu khổng lồ như vậy và không cần phải áp dụng thêm hình thức nào để tăng nguồn thu của mình.

Safari

Similar to the Firefox revenue model, Safari earns money from search engine royalties, especially Google. Furthermore, the exclusivity of Safari for Apple users only also helps this browser easily reach second place in the top richest browsers after Chrome.

Cũng tương tự như Mozilla Firefox, doanh thu của trình duyệt này cũng đến từ bản quyền công cụ tìm kiếm, đặc biệt từ Google. Tuy nhiên, cộng thêm tính độc quyền chỉ dành riêng cho các thiết bị thuộc ông lớn “Apple”, Safari dễ dạng bước lên vị trí thứ hai trong top những trình duyệt giàu nhất sau Chrome.

Source: https://bit.ly/2W1rx8I

Share with: